02-555-0700

HR Society Magazine Thailand (ต.ค.64)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 64210
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 108 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

 เรื่องจากปก HR Society Magazine
 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

- เรียนรู้จากผู้นำด้านเทคโนโลยี ในยุคคลาวด์ เทคนิคประเมินผลงานฉบับ Microsoft
- การใช้ SER คัดกรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน ใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมได้ ?
- ช่วงโควิด-19 จ่ายค่าจ้าง 0% 50% 75% ได้ด้วยหรือ ?
-  การปรับตัวของหัวหน้างานสู่ความเป็นมืออาชีพ