02-555-0700

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมแบบฝึกทำ (4 in1)

รหัสสินค้า : 6427
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,200.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,200.00
   

ชุดหนังสือ : การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมแบบฝึกทำ (4 in1)
ราคา 2,200 บาท ส่งฟรี! แบบลงทะเบียน
1. หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1
2. หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1
3. หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2
4. หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2

รายละเอียดหนังสือในชุด :
2021 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เนื้อหาครอบคลุม TFRS version 2562 ขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม

2021 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 2
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุน สำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ.2564 วิชาการบัญชี 2

2021 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 1
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ปี 2021 (ใหม่ล่าสุด)
เนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

2021 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 2
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2021
ประกอบด้วยโจทย์ปรนัยกว่า 1000 ข้อ ครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด