02-555-0700

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46401
ISBN: 9786163022066
ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ

๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๏ ที่นายจ้างทำไม่เป็น ทำให้แพ้คดีจำนวนมากในแต่ละปี
๏ ที่นายจ้างต้องทำให้เป็น ใช้ได้อย่างพิสดาร ชนะคดี
 

แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับ…

๏ ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย
๏ รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
๏ เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2562
๏ มีตัวอย่างภาคปฏิบัติใช้ได้เลย