02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2564

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36401
ISBN: 9786168163085
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 1875 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ

 • รวบรวมกฎหมายภาษีอากรที่เราทุกคนเกี่ยวข้อง ถือเป็นคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น  เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ

   ความพิเศษ ของประมวลรัษฎากรจากธรรมนิติ
   รวมกฎหมายภาษีสรรพากรไว้เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน จัดหมวดหมู่มาตราเป็นระเบียบ สะดวกในการสืบค้น
   » พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
   » กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
   » ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
   » ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

 

 

*กรณีต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อ ฝ่ายขาย เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ โทร.(02) 555-0900 ต่อ 926

ซื้อหนังสือ...ได้ที่ Dharmniti Book STORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com , LINE  @dharmnitibook และตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ