02-555-0700

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

รหัสสินค้า : 95404
ISBN: 9786162699016
ผู้แต่ง: นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
จำนวนหน้า: 184 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿150.00
สมาชิกวารสาร: ฿142.00
   

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  • กฎหมายอาญา  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  • กฎหมายปกครอง  • กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  • กฎหมายอาญา  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  • กฎหมายปกครอง  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ  • กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
• ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
• ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
• ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
• เกมบิงโก
**พิมพ์ครั้งที่ 3 เพิ่มตัวอย่างการเขียนตอบข้อสอบบรรยายวิชากฎหมายมหาชน, คำถามคำตอบที่สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ, เกมบิงโก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162699016
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563