02-555-0700

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รหัสสินค้า : 95944
ISBN: 9789742036980
ผู้แต่ง: อิทธิ คำตะลุง
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

เหตุที่ต้องศึกษากฎหมาย

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

การตีความของกำหมาย และระบบกฎหมาย

การแบ่งประเภทกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย

ลำดับชั้นกฎหมายในประเทศไทย

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง บุคคล

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง ทรัพย์

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง นิติกรรม

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง สัญญา

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง ละเมิด

 กฎหมายว่าด้วยเรื่อง ซื้อขาย

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง ครอบครัว

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง มรดก

กฎหมายอาญา

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ซื้อหนังสือ... ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ได้ที่ Dharmniti Book STORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com , LINE  @dharmnitibook