02-555-0700

คู่มือศึกษา ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น กรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 26204
ISBN: 9786163021694
ผู้แต่ง: อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
จำนวนหน้า: 407 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿320.00
สมาชิกวารสาร: ฿320.00
   

คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ประเมินจัดเก็บภาษี

และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เจ้าของกิจการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

**หากคุณถูกประเมินภาษีย้อนหลัง คุณต้องอ่านเล่มนี้!