02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2563 *สั่งจอง-กำลังจัดพิมพ์

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36301
ISBN: 9786168163078
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ รวบรวม
จำนวนหน้า: 1,xxx หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿500.00
   

ขอเชิญสั่งจอง "หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2563"

ในราคา 500 บาท ส่งฟรี แบบลงทะเบียน

สิทธิพิเศษนี้เมื่อสั่งจองและชำระเงิน

ภายในวันที่ 31 ม.ค.2563 เท่านั้น

*สินค้ากำลังจัดพิมพ์*

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ

นำเสนอภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่มีผลบังคับในปีภาษีใหม่ พ.ศ.2563 วิธีการที่เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

ธรรมนิติได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ประกอบด้วย

  • กฎหมายแม่บท
  • พระราชกฤษฎีกา
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศคำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ

*สั่งจองกดปุม "หยิบใส่รถเข็น" พร้อมชำระเงิน

*กรณีต้องการสั่งจองจำนวนมาก ติดต่อ ฝ่ายขาย เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ โทร.(02) 555-0900 ต่อ 926

หมายเหตุ: สินค้ากำลังดำเนินการรวบรวมเนื้อหาซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่เริ่มจัดส่ง ก.พ.63 ตามลำดับการจอง

TAG : ภาษีอากร