02-555-0700

สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26203
ISBN: 9786163021670
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 1092 หน้า
ราคา : ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿900.00
สมาชิกวารสาร: ฿810.00
ราคาพิเศษ : ฿630.00
   

รวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเกณฑ์สิทธิ์ ..

ปัญหาการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ยกเว้นภาษี รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ

และถูกประเมิน...

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นครั้งที่ 12 ได้มีการปรับปรุงตามกฎหมายใหม่ เช่น การกำหนดราคาโอน การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ พร้อม Update กฎหมายใหม่ล่าสุด

ชมคลิปแนะนำหนังสือโดย อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

คลิ๊ก  https://youtu.be/Z3TGTpmSihs

 

ช่องทางการสั่งจองหนังสือ
(1) Line: @dharmnitibook
(2) www.dharmnitibook.com
(3) ร้านหนังสือ โทร.02-555-0700 ต่อ 713, 926