02-555-0700

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26109
ISBN: 9786163021571
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 708 หน้า
ราคา : ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿618.00
สมาชิกวารสาร: ฿585.00
   

หน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงรายได้และรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นรายจ่ายได้ และรายจ่ายใดที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ แล้วนำผลลัพทธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกาจในรอบระยะเวลาการบัญชี นั่นคือ "กำไรสุทธิ" มาคำนวณเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้นิติบุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การคำนวณภาษี ณ วันสิ้นรอบบัญชีให้ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง

หนังสือ "เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้" เล่มนี้ได้บอกเคล็ดลับต่างๆ ที่คุณต้องรู้ก่อนใคร....

  • การคำนวณและลงบันทึกรายได้และรายจ่าย
  • แนะวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • รายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัษฎากรที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • วิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
  • รายจ่ายต้องห้ามตามมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง

 

ช่องทางการสั่งซื้อ
1.เว็บไซด์ www.dharmnitibook.com
2.email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.Line ID : @dharmnitibook
4.ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่น โทร.02-555-0700 ต่อ 713