02-555-0700

บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16102
ISBN: 9786163021427
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 600 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿523.00
สมาชิกวารสาร: ฿495.00
   

หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร”
 
เป็นหนังสือที่เน้นให้ผู้รู้บัญชีเบื้องต้น หรือ ไม่มีความรู้บัญชี และภาษีอากร ได้ศึกษาประเด็นที่ไปที่มาของการบันบัญชี ระบบบัญชี ระบบเอกสาร การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ ภาระภาษีอากรที่กิจการจะต้องประสบ...หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ นักบัญชีที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และภาระภาษีอากรที่สำคัญ