02-555-0700

Tricks of Welfare

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 25702
ISBN: 9786163020468
ผู้แต่ง: รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า: 528 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿270.00
สมาชิกวารสาร: ฿250.00
ราคาพิเศษ : ฿200.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

Tricks of Welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน
ความเกี่ยวพันในเรื่องแรงงาน ระบบบัญชี และภาษีอากรภายในองค์กร มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เรื่องของ "สวัสดิการ" พนักงานลุกจ้าง ในแง่มุมของการทำบัญชีภาษีอากร และการเสียภาษีเงินได้ของพนักงาน ลูกจ้าง
ในการตัดค่าใช้จ่ายผู้ทำบัญชีจะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคล ผู้ร่างระเบียบสวัสดิการพนักงาน มิฉะนั้นแล้วความผิดพลาดในเรื่องของการบัญชี ภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของพนักงาน และการยื่นแบบแสดงรายการเพืีอการเสียภาษีเงินได้ประจำปีย่อมจะมีปัญหา และอันตรายอย่างยิ่ง
หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องสวัสดิการ ทั้งฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคคลในการวางแผนตั้งแต่ต้น เพื่อเตรียมรับมือกับการตรวจสอบในอนาคตต่อไป