02-555-0700

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 25807
ISBN: 9786163020932
ผู้แต่ง: สุเทพ พงษ์พิทักษ์
จำนวนหน้า: 296 หน้า
ราคา : ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿275.00
สมาชิกวารสาร: ฿260.00
   

หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2"
เรียบเรียงจากแฟนเพจของ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เนื้อหาในเล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วย
✓ การเช่าซื้อและลิสซิ่ง
✓ ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย
✓ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
✓ การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเงินส่วนแบ่งผลกำไร
✓ การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
✓ ปัญหา ภ.ง.ด. 51
ในหลายคำถาม – คำตอบ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้แต่ง ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น
และได้เคยกล่าวว่า อย่าได้เชื่อถือคำตอบของผู้เขียน และแม้แต่นำไปใช้อ้างอิง หากจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านเอง ถึงแม้ว่าในการตอบคำถามผู้แต่งจะได้พยายามค้นคว้าคำตอบให้ได้
ความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ตาม