ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store บัญชี การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2

รหัส : 92110
ISBN : 9786164063495
ผู้แต่ง : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า : 515 หน้า
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 550.00 บาท
ราคาสมาชิก 540.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ

2017 TFRS Interpretations and COST Accounting for CPA Exam Preparation: ACCOUNTING 2

คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุน สำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ.2560วิชาการบัญชี 2

คู่มือเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต วิชาการบัญชี 2 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งเรียงลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดลำดับรายงานที่นำเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการทั่วไป โดยในแต่ละบทแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ การสรุปมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประกอบความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี และโจทยืที่ดัดแปลงจากฉบับปี 2560 โดยเพิ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความที่บังคับใช้ในปี 2560 และการบัญชีต้นทุน ตลอดจนเพิ่มตัวอย่างอธิบาย ตัวอย่างการคำนวณ ตัวอย่างจากภาคผนวกมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องที่ดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมกันถึง 181 ตัวอย่าง รวมทั้งแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader