ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงานฯ
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงานฯ

เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงานฯ

รหัส : 45702
ISBN : 978-616-3020-48-2
ผู้แต่ง : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ราคาปก 400.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 380.00 บาท
ราคาสมาชิก 360.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ "เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น"
หนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางช่วยให้ผู้บริหารงานบุคคล ร่างและใช้ ระเบียบสวัสดิการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการประสานการทำงานของทุกๆ ฝ่าย ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำตัวอย่างคดีแรงงาน ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

เนื่องจากการจัดทำหลักเกณฑ์/ระเบียบ/หรือประกาศต่างๆ เป็นเอกสารอย่างถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเอกสารดังกล่าวจะต้องใช้เพื่อการเบิกจ่ายทางบัญชีของผู้ทำบัญชี และการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อการพิสูจน์ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายของเจ้าพนักงานประกันสังคม รวมทั้งการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1 ก) และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของพนักงาน (ภ.ง.ด.91) ตลอดจนยังใช้เป็นพยานเอกสารในชั้นศาลยุติธรรมของฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ) เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทในการดำเนินคดีประเด็นต่างๆ
Available as ebook | Download Now ►►
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader