ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์

รหัส : 92708
ISBN : 978-616-7136-88-2
ผู้แต่ง :รวราภรณ์ คริศณุ ผู้พิพากษา
จำนวนหน้า:184 หน้า

ราคาปก 105.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 100.00 บาท
ราคาสมาชิก 95.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวม
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่
ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘
และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ. วิธีดำเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖
และ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

 

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader