ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์

ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์

รหัส : 92707
ISBN : 978-616-7136-93-6
ผู้แต่ง :รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า:412 หน้า

ราคาปก 200.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 190.00 บาท
ราคาสมาชิก 180.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ เล่มนี้จึงเป็นหนังสือ
ที่คัดและตัดทอนเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นในประมวลรัษฎากร
พร้อมทั้งนำกฎหมายลูกย่อยและคำสั่งต่างๆที่ออกมาใช้บังคับ
หรือขยายความตัวกฎหมายหลักมาแสดงประกอบการศึกษาด้วย
อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
คำสั่ง และคำวินิจฉัย นอกจากนี้ยังมี เทคนิคการอ่านประมวล
รัษฎากร
ที่จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหาและการ
จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
ข้อความย่อ ท้ายมาตราเพื่อช่วยจำและเสริมความเข้าใจ ทำให้
การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในฉบับพิมพ์ใหม่นี้
ได้เพิ่มเติมเรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่
ป.๑๔๙/๒๕๕๘ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรมาตรา
ต่างๆให้ทันสมัย
สำหรับภาคผนวกนั้น นอกจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นแบบแสดงรายการของคู่สมรส ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
ยังมี พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย

หนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านกฎหมายภาษีอากรในทุกระดับชั้น
ของทุกสถาบัน และผู้สนใจด้านภาษีอากร

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader