ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี เจาะลึก กระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

เจาะลึก กระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

เจาะลึก กระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

รหัส : 26004
จำนวน :832 หน้า
ISBN:978-616-302-120-5
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพ์ครั้งที่ 2

ราคาปก 800.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 760.00 บาท
ราคาสมาชิก 720.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือในแต่ละปี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน หรืองบประกอบอื่นๆ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการ แล้วจะต้องนำงบการเงินให้ผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกิจการ เมื่อกิจการได้มีการยื่นงบการเงินให้กับกรมสรรพากรแล้ว ในปีต่อ ๆ ไปกิจการอาจจะถูกเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีของกิจการว่าถูกต้องหรือไม่
..............
ประเด็นคำถามสุดฮิตของเจ้าหน้าที่สรรพากร จะให้กระทบยอดด้านรายได้ และรายจ่าย ภ.ง.ด.50(CIT) , ภ.พ.30 (VAT) และ ภ.ง.ด.53 (WHT) ซึ่งมักจะมีรายการที่ยอดไม่ตรงกัน ซึ่งจะต้องทําการพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบถึงความแตกต่างดังกล่าว หากพิสูจน์ความแตกต่างไม่ได้ เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน ดังนั้น จึงควรเตรียมพร้อมกับคำถามของเจ้าหน้าที่ประเมิน
........................
หนังสือ “เจาะลึก...กระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53” ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และประเด็นข้อโต้แย้งที่สําคัญที่นักบัญชีควรทราบ พร้อมแนวปฏิบัติในการกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าว
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader