ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

รหัส : 25903
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN :978-616-302-110-6
จำนวน : 594 หน้า

ราคาปก 550.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 523.00 บาท
ราคาสมาชิก 500.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
“เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นแนวทางให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในกิจการได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำตามประมวลรัษฎากรในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง พร้อมตัวอย่างในการเขียนในบางประเด็นที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี คู่มือปฏิบัติงานนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการปฏิบัติของแต่ละกิจการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ออกใหม่ในอนาคตด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักบัญชีมีแนวทางในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้ชัดเจนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
*เทคนิคและแนวคิดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
*เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ
*กระบวนการจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร”
*ตัวอย่าง เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร
คลิปแนะนำหนังสือ โดย อ.สมเดช เข้าชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aDel4nDU0pA
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader