ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน

ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน

รหัส : 95912
ISBN : 978-974-2035-78-5
ผู้แต่ง:รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:696
พิมพ์ครั้งที่:25

ราคาปก 360.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 345.00 บาท
ราคาสมาชิก 325.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ ย่อหลักกฎหมายแรงงานที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
1.สัญญาจ้างแรงงาน
2.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
4.กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน


pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader