ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

รหัส : 91901
ISBN : 978-616-361-649-4
ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคาปกติ 390.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 370.00 บาท
ราคาสมาชิก 350.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้  มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเหมาะสมที่เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีไว้ใช้ในราชการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแปลเอกสารของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในต่างประเทศซึ่งจะช่วยพัฒนากรอบการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย  และส่วนราชการอิื่นๆ ที่เกี่่ยวข้อง ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยได้รวบรวมตัวอย่างการแปลเอกสารราชการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ อาทิ  บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  สูติบัตร  ใบสำคัญการสมรสและหย่า  ใบสุทธิ  ใบประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร ฯลฯ และเอกสารราชการอื่นๆ  ที่จำเป็น สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยพิมพ์แบบฟอร์มจาก CD ที่มาพร้อมหนังสือรับรองคำแปลเอกสารของท่านด้วยตนเอง  เพื่อนำไปยื่นคำร้องขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ  ดำเนินการรับรองเอกสาร  (lLegalization) ของท่านได้เป็นอย่างดี
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader