ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป คู่มือคืนอากร
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

คู่มือคืนอากร

คู่มือคืนอากร

หัส : 90501
ISBN : 978-9747-7121-2-4
ผู้แต่ง : วิชัย มากวัฒนสุข
จำนวนหน้า : 236 หน้า

ราคาปกติ 300.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 285.00 บาท
ราคาสมาชิก 270.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ คู่มือคืนอากรและการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  พูดถึงการคืนค่าภาษีอากรแก่ของที่นำเข้าแล้วส่งกลับ
ตามมาตรา 19 (Re-Export) และการคืนอากรแก่ของที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
โดยมีเนื้อหาดังนี้
1. การคืนอากรสำหรับของส่งกลับ
2. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรสำหรับของส่งกลับ
3.การคืนอากรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ
4. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
5. การคืนอากรการผลิตตามมาตรา  19  ทวิโดยวิธีวางประกันลอย
6. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรตาม มาตรา 19 ทวิ โดยวิธีวางประกันลอย
7. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
8. ประมวลระเบียบปฏิบัิติศุลกากรว่าด้วยการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader