ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-ฉบับสมบูรณ์
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-ฉบับสมบูรณ์

รหัส : 92706
ISBN : 978-616-424-003-2
ผู้แต่ง :วราภรณ์ คริศณุ ผู้พิพากษา
จำนวนหน้า:520 หน้า

ราคาปก 175.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 165.00 บาท
ราคาสมาชิก 160.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader