ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง

กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง

รหัส : 35902
ISBN : 978-616-3021-01-4
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า : 352 หน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 8)
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 257.00 บาท
ราคาสมาชิก 243.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8 แล้วได้มีการปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มเติมในส่วนสาระสำคัญทางด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง สามารถนำกฎหมายแรงงานไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม
-สารบัญ-
1. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
2. ลาออก
3. ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
4. เลิกจ้าง
5. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ค่าชดเชย
7. ค่าชดเชยพิเศษ
8. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
9. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง
10. ใบผ่านงาน
11. การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader