ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store การบริหารงานบุคคล การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังฯ
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังฯ

การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังฯ

รหัส : 96005
ISBN : 978-616-9001-91-1
ผู้แต่ง : กฤติน กุลเพ็ง
สำนักพิมพ์ :็ HR Center
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 115.00 บาท
ราคาสมาชิก 110.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ

"การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์"

ข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมมาจากประสบการณ์จริง ด้วยการนำทักษธการบริหารมาปรับใช้ในองค์การ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นความจำเป็นและสำคัญยิ่งที่จะทำให้คนและองค์กรสามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง เนื้อการสาระในหนังสือได้ให้ความหมายและอธิบายความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบอกถึงสูตรคำนวณในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย :-

1 ความหมายและความสำคัญ
2 ขอบเขตของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3 ความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษ์
-การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผนองค์การกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
5 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
-การใช้ดุลยพินิจ (Judgmental Methods)
-เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique)
-วิธีการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)
-วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio)
-วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)
-เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique)
6 เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
7 การวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณแรงงาน
8 การวางแผนเพื่อลดทรัพยากรมนุษย์
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader