ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store การเงิน กลยุทธ์การปลดหนี้
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

กลยุทธ์การปลดหนี้

กลยุทธ์การปลดหนี้

หัส : 91702
ISBN : 978-974-669-022-5
ผู้แต่ง : ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย
จำนวนหน้า 116: หน้า (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 145.00 บาท
ราคาสมาชิก 135.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
การเลือกหากลยุทธ์เพื่อการปลดหนี้สามารถแบ่งแยกลูกหนี้ออกเป็นสอง ประเภท คือ ประเภทหนึ่ง ลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทห้างร้านหรือผู้ดำเนินธุรกิจและมีหนี้สินมาจากการ ประกอบกิจการ ส่วนประเภทที่สอง คือ ลูกหนี้ส่วนบุคคลที่กู้หนี้ยืมสินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว หรือจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต อาทิ ซื้อบ้าน เช่าซื้อรถยนต์ โดยกู้ยืมจากธนาคาร เป็นต้น กลยุทธ์ที่ลูกหนี้จะนำมาใช้จึงจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะของลูกหนี้แต่ละประเภท
สารบัญ
- กลยุทธ์การปลดหนี้
- การบริหารหนี้สิน
- ภาคผนวก

กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ปรับโครงสร้างหนี้หรือปลดหนี้ต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยวางแนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินรวมทั้งเจ้าหนี้การค้าต่างๆ

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader