ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รหัส : 25901
ISBN : 978-616-302-096-3
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Update* พิมพ์ครั้งที่ 9
จำนวนหน้า : 824 หน้า

ราคาปก 800.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 760.00 บาท
ราคาสมาชิก 720.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวกับกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยประมวลรัษฎากรถือเป็นกิจการให้บริการหรือกิจการรับจ้างทำของที่รายได้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีผู้ว่าจ้างและมุ่ง ไปที่ผลสำเร็จของงาน ซึ่งก่อสร้างเสร็จจึงจะได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน กิจการรับเหมาก่อสร้างจะมีรับเหมาทั้งที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเมื่อมีการเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้าง เป็นนิติบุคคลจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ปัญหาของกิจการรับเหมาก่อสร้างมักจะเกิดจากการจัดทำสัญญา การเรียกเก็บเงินค่างวดก่อสร้าง การส่งมอบงาน ภาระภาษีที่เกิดขึ้นกับกิจการมีหลายขั้นตอนหลายส่วนด้วยกันที่มักสร้างข้อถกเถียงกันว่า จะเสียภาษีอย่างไร จะเสียหรือไม่
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากรล่าสุด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้แก่ผู้อ่านนำไปใช้กับกิจการของท่านได้เป็นอย่างดี
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader