ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store บัญชี กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ

กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ

รหัส : 92705
ISBN : 978-616-424-002-5
ผู้แต่ง :รองศาสตราจารย์บุญเพราะ แสงเทียนา
จำนวนหน้า:408 หน้า

ราคาปก 240.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 230.00 บาท
ราคาสมาชิก 215.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น หลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก ค้ำประกัน จำนำ จำนอง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ และสำหรับฉบับพิมพ์ที่ 3 นี้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจอีกด้วย
เนื้อหาในตำราเล่มนี้ครอบคลุมวิชากฎหมายธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและวิชาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง รวมทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไป
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader