ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store บัญชี การบัญชีขั้นต้น
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น

รหัส : 92703
ISBN :978-616-394-430-6
ผู้แต่ง :รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ
จำนวนหน้า:412 หน้า

ราคาปก 265.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 250.00 บาท
ราคาสมาชิก 245.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชี โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 กล่าวถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการค้า การผ่านบัญชีแยกประเภท การทำงบทดลอง การวัดผลการ ดำเนินงาน การปรับปรุงรายการ
ตอนที่ 2 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้า
คงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ
ตอนที่ 3 กล่าวถึงงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ตอนที่ 4 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจผลิตสินค้า
ตอนที่ 5 กล่าวถึงการบัญชีกับคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 6 กล่าวถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ยัง ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่
ตำรา
การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจรวมทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการบัญชีระดับสูงต่อไปในอนาคต

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader