ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)

คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)

รหัส : 90602
ผู้ผลิต : ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
(พิมพ์ พ.ค.2561)
**ราคาชุดละ 1,900 บาท รวมค่าจัดส่งแบบกล่องลงทะเบียนแล้ว**
ราคาปกติ 1,900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 1,900.00 บาท
ราคาสมาชิก 1,900.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด รับเป็นตัวแทนจำหน่าย เปิดรับจองหนังสือ!!

"คำอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร  ฉบับสมบูรณ์"
แต่งโดย ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช, อ.ชุมพร เสนไสย, อ.สาโรช ทองประคำ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาภาษาไทย  Update กฎหมายใหม่ปี 2561
ราคาชุดละ 1,900 บาท (จำหน่ายเป็นชุด /1 ชุด : เล่ม 1 + เล่ม 2)
ค่าจัดส่งทั่วประเทศ : ราคา 1,900 รวมค่าจัดส่งแบบแพคกล่องลงทะเบียน  / กรณีส่งแบบ EMS+200.-(หมายเหตุ หนังสือที่รับเป็นตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น
คำอธิบายประมวลรัษฎากร ของ ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือและตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งเป็นคัมภร์ของนักภาษีและนักบัญชีมืออาชีพ คณะผู้แต่งได้จัดสารบัญหมวดหมู่ที่เรียงลำดับครบถ้วน พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดลออทุกแง่มุม สอดแทรกแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและคำพิพากษาฎีกาพร้อมเติมแนวคิดและยกตัวอย่างให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ
เนื้อหาโดยย่อ :
เล่ม 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เล่ม 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การประเมินและการอุทธรณ์ภาษี พร้อมภาคผนวก(ควบโอนการแปรสภาพห้างฯ)เป็นบริษัท อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร ฯลฯ
ป้ายโฆษณา
--

................................

pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader