ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store กฎหมายทั่วไป
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print

กฎหมายทั่วไป

เรียงลำดับ:       

ว่าด้วยการสืบพยาน

รหัส : 36002
ISBN : 978-616-3021-14-4
ผู้แต่ง : ไพศาล พืชมงคล
จำนวนหน้า 196 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 6

ราคาปก 180.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 162.00 บาท
ราคาสมาชิก 150.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

108 สัญญาธุรกิจ

รหัส : 36004 (พิมพ์ครั้งที่ 5)
ISBN : 978-616-302-129-8
ผู้แต่ง : อดุล ขาวละออ
จำนวนหน้า : 357 หน้า
ราคาปก 500.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 475.00 บาท
ราคาสมาชิก 450.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คู่มือคืนอากร

หัส : 90501
ISBN : 978-9747-7121-2-4
ผู้แต่ง : วิชัย มากวัฒนสุข
จำนวนหน้า : 236 หน้า

ราคาปก 300.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 285.00 บาท
ราคาสมาชิก 270.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ราคาศุลกากร

รหัส : 91201
ISBN : 978-974-04-7805-5
ผู้แต่ง :สันติชุม ศรีรัญเพชร,อรวลัญช์ คล่องสั่งสอน
จำนวนหน้า : 212 หน้า
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 235.00 บาท
ราคาสมาชิก 225.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

รหัส : 91901
ISBN : 978-616-361-649-4
ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 370.00 บาท
ราคาสมาชิก 350.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คำอธิบายกฎหมายธุรกิจ

รหัส : 95904
ISBN : 978-974-203-438-2
ผู้แต่ง : รศ. วรวุฒิ เทพทอง
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
จำนวนหน้า : 392 หน้า
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 335.00 บาท
ราคาสมาชิก 315.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ย่อหลักกฎหมาย ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน-ให้

รหัส : 95905
ISBN : 978-974-2034-04-7
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง :สุพจน์ กู้มานะชัย
จำนวนหน้า : 246 หน้า
สำนักพิมพ์ :นิติธรรม
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 170.00 บาท
ราคาสมาชิก 160.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

การบริหารทรัพยกรมนุษย์

รหัส : 95911
ISBN : 978-616-7627-06-9
ผู้แต่ง:ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม

ราคาปก 270.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 255.00 บาท
ราคาสมาชิก 245.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน

รหัส : 95912
ISBN : 978-974-2035-78-5
ผู้แต่ง:รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:696
พิมพ์ครั้งที่:25

ราคาปก 360.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 345.00 บาท
ราคาสมาชิก 325.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ค้ำประกัน จำนอง

รหัส : 95913
ISBN : 978-974-2036-07-2
ผู้แต่ง:สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม

ราคาปก 50.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 48.00 บาท
ราคาสมาชิก 45.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

บริษัท จำกัด

รหัส : 95914
ISBN : 978-974-2034-69-6
ผู้แต่ง:รศ.พิเศษ เสตเสถียน
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:130 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:13 หน้า

ราคาปก 120.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 115.00 บาท
ราคาสมาชิก 110.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดิน

รหัส : 95915
ISBN : 978-974-2035-88-4
ผู้แต่ง:รศ.วรวุฒิ เทพทอง
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:560 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:6

ราคาปก 440.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 420.00 บาท
ราคาสมาชิก 395.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่

รหัส : 95916
ISBN : 978-974-2035-86-0
ผู้แต่ง:สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ,ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:616 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:5

ราคาปก 465.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 440.00 บาท
ราคาสมาชิก 420.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

หุ้นส่วนและบริษัท

รหัส : 95917
ISBN : 978-974-2034-77-1
ผู้แต่ง:สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:493 หน้า

ราคาปก 425.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 405.00 บาท
ราคาสมาชิก 385.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

มรดกทฤษฎีปฏิบัติ

รหัส : 95918
ISBN : 978-974-2035-94-5
ผู้แต่ง:สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:484 หน้า

ราคาปก 420.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 400.00 บาท
ราคาสมาชิก 380.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คำอธิบายกฏหมายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว

รหัส : 95919
ISBN : 978-974-2035-45-7
ผู้แต่ง:รศ.ดร.รัศฎา เอกบุตร
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
พิมพ์ครั้งที่:6

ราคาปก 220.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 210.00 บาท
ราคาสมาชิก 200.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ

รหัส : 95921
ISBN : 978-974-2035-95-2
ผู้แต่ง:ศาสตราจาย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:335 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 5

ราคาปก 350.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 335.00 บาท
ราคาสมาชิก 315.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

รู้ทันกฎหมายอาญารู้ได้ไม่ยาก

รหัส : 96304
ISBN : 978-616-236-353-5
ผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
สำนักพิมพ์ : ฺไอดีซี พรีเมียร์
จำนวนหน้า : 197 หน้า
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 175.00 บาท
ราคาสมาชิก 165.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ


  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»
ผลลัพธ์ 1 - 18 จาก 18