ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print

ภาษีและการวางแผนภาษีเรียงลำดับ:       

Tricks of Welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษีบัญชีและแรงงานฯ

รหัส : 25702
ISBN : 978-616-3020-46-8
ผู้แต่ง : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า : 524 หน้า
ปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที
ราคาปกติ 350.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 333.00 บาท
ราคาสมาชิก 315.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี (แถม CD)

รหัส : 25703
ISBN : 978-616-3020-51-2
ผู้แต่ง : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า : 588 หน้า
ราคาปกติ 450.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 428.00 บาท
ราคาสมาชิก 405.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

รหัส : 25802
ISBN : 9786163020802
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า : 940 หน้า (ปกแข็ง)
(พิมพ์ครั้งที่ 10)
ราคาปกติ 900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 855.00 บาท
ราคาสมาชิก 810.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี

รหัส : 25806
ISBN : 9786163020918
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
จำนวน : 296 หน้า

ราคาปกติ 290.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 275.00 บาท
ราคาสมาชิก 260.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

รหัส : 25807
ISBN :9786163020932
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
จำนวน : 296 หน้า

ราคาปกติ 290.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 275.00 บาท
ราคาสมาชิก 260.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รหัส : 25901
ISBN : 978-616-302-096-3
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Update* พิมพ์ครั้งที่ 9
จำนวนหน้า : 824 หน้า

ราคาปกติ 800.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 760.00 บาท
ราคาสมาชิก 720.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

รหัส : 25903
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN :978-616-302-110-6
จำนวน : 594 หน้า

ราคาปกติ 550.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 523.00 บาท
ราคาสมาชิก 500.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

การวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรฯ

รหัส : 25904
ISBN : 978-616-302-113-7
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 544 หน้า
ราคาปกติ 550.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 523.00 บาท
ราคาสมาชิก 500.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีก

รหัส : 25905
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ISBN : 978-616-302-117-5
จำนวนหน้า : 390 หน้า

ราคาปกติ 400.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 380.00 บาท
ราคาสมาชิก 360.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

รหัส : 26001
ISBN : 978-616-302-116-8
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า : 212 หน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 2: ก.พ.60)
ราคาปกติ 200.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 190.00 บาท
ราคาสมาชิก 180.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหา

รหัส : 26002
ISBN : 978-616-3021-18-2
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ราคาปกติ 400.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 380.00 บาท
ราคาสมาชิก 360.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เคาะปัญหากับสาระ VAT

รหัส : 26005
ISBN : 978-616-302-122-9
ผู้แต่ง : ชุมพร เสนไสย
พิมพ์ครั้งที่ 4
จำนวนหน้า : 580 หน้า

ราคาปกติ 450.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 428.00 บาท
ราคาสมาชิก 405.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ

รหัส : 26007
ISBN : 978-616-302-125-0
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 1,072 หน้า

ราคาปกติ 1,000.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 950.00 บาท
ราคาสมาชิก 900.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice...

รหัส : 26009
ISBN : 9786163021335
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 532 หน้า

ราคาปกติ 550.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 523.00 บาท
ราคาสมาชิก 500.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

รหัส : 26101
ISBN : 978-616-302-137-3
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคาปก : 790 บาท
(พิมพ์ครั้งที่ 15)
ราคาปกติ 790.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 750.00 บาท
ราคาสมาชิก 710.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

รหัส : 26102
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ISBN : 978-616-302-136-6
จำนวนหน้า : 296 หน้า

ราคาปกติ 330.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 314.00 บาท
ราคาสมาชิก 300.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

รหัส : 26103
ISBN : 978-616-302-139-7
จำนวน : 1,064 หน้า
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพ์ครั้งที่ 11

ราคาปกติ 900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 855.00 บาท
ราคาสมาชิก 810.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

รหัส : 26104
ISBN : 978-616-302-140-3
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 792 หน้า
*สั่งจอง*
ราคาปกติ 600.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 570.00 บาท
ราคาสมาชิก 540.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย.

รหัส : 26105
ISBN : 978-616-302-145-8
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า : 220 หน้า
ราคาปกติ 220.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 209.00 บาท
ราคาสมาชิก 198.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร (ฉบับประยุกต์)

รหัส : 26106
ISBN : 978-616-302-146-5
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพ์ครั้งที่ 7
จำนวนหน้า : 358 หน้า

ราคาปกติ 230.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 220.00 บาท
ราคาสมาชิก 200.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

Tax Accounting Professional

รหัส : 26107
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 1,244 หน้า
ISBN : 978-616-302-147-2

ราคาปกติ 900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 855.00 บาท
ราคาสมาชิก 810.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น

รหัส : 26108
ISBN : 978-616-302-152-6
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 784 หน้า

ราคาปกติ 750.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 525.00 บาท
ราคาสมาชิก 525.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ประมวลรัษฎากร ปี 2561

รหัส : 36101
ISBN : 978-616-816-304-7
จำนวน : 1,388 หน้า
ผู้ผลิต : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

ราคาปกติ 450.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 428.00 บาท
ราคาสมาชิก 400.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงานฯ

รหัส : 45702
ISBN : 978-616-3020-48-2
ผู้แต่ง : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า : 464 หน้า
ราคาปกติ 400.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 380.00 บาท
ราคาสมาชิก 360.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

Tricks of Welfare

รหัส : 55001
ISBN : 978-616-7126-83-8
ผู้แต่ง : รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
จำนวนหน้า : 494 หน้า
ราคาปกติ 350.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 250.00 บาท
ราคาสมาชิก 225.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)

รหัส : 90602
ผู้ผลิต : ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
(พิมพ์ พ.ค.2561)
**ราคาชุดละ 1,900 บาท รวมค่าจัดส่งแบบกล่องลงทะเบียนแล้ว**
ราคาปกติ 1,900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 1,900.00 บาท
ราคาสมาชิก 1,900.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2561

รหัส : 91006
ISBN :9786164551855
ผู้แต่ง : กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
จำนวนหน้า : 402 หน้า
พิมพ์ ม.ค.2561
ราคาปกติ 250.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 240.00 บาท
ราคาสมาชิก 225.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

คู่มือการบัญชี ภาษีอากร

รหัส : 92301
ISBN : 978-616-348-302-7
ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
จำนวน : 336 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 3
ราคาปกติ 380.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 360.00 บาท
ราคาสมาชิก 342.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ

ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ Thai Revenue Law

รหัส : 96601
ISBN:9786167372709
ผู้ผลิต : สรรพากรสาส์น
จำนวนหน้า : 356 หน้า

ราคาปกติ 1,500.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 1,500.00 บาท
ราคาสมาชิก 1,450.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ


  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»
ผลลัพธ์ 1 - 29 จาก 29