รหัส : 36501
จำนวน : 1,875 หน้า
ISBN :
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 26403
จำนวน : 304 หน้า
ISBN : 9786163022202
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 26401
จำนวน : 300 หน้า
ISBN : 9786163022080
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ดูรายละเอียด หนังสือ