รหัส : 36301
จำนวน : 1,428 หน้า
ISBN : 9786168163078
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ รวบรวม
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 26302
จำนวน : 708 หน้า
ISBN : 9786163021892
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 16302
จำนวน : 268 หน้า
ISBN : 9786163021908
ผู้แต่ง : นพกร พรวิจิตรเจริญ
ดูรายละเอียด หนังสือ