รหัส : 46301
จำนวน : 738 หน้า
ISBN : 9786163021984
ผู้แต่ง : ไพศาล พืชมงคล
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส :
จำนวน : 1,104 หน้า
ISBN : 9786163021915
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถุียร
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 36401
จำนวน : 1,875 หน้า
ISBN :
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ดูรายละเอียด หนังสือ