รหัส : 36501
จำนวน : 1,875 หน้า
ISBN : 9786168163108
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 16404
จำนวน : 796 หน้า
ISBN : 9786163022240
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส : 26404
จำนวน : 1,068 หน้า
ISBN : 9786163022257
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดูรายละเอียด หนังสือ