บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้แต่ง : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
ราคา : 400.00
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 13)
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ราคา : 750.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2565
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ราคา : 550.00
Excel for Accounting
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ลีรัตนชัย
ราคา : 350.00