132 ความเสี่ยง...ที่ถูกเรียกตรวจสอบ จากการตรวจสอบภาษีของระบบ RBA ***เปิดจอง***
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 750.00
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 790.00
150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 600.00
กฏหมายแรงงาน 2562
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ราคา : 350.00