02-555-0700

ชุด Premium Set: Tax and Accounting Management

รหัสสินค้า : 106
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,900.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,600.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,600.00
   

หนังสือชุดนี้ช่วยเปิดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการภาษีอากร การวางกลยุทธ์เทคนิคทางกฎหมายภาษี การวางระบบัญชีอย่างครบถ้วนทั้งระบบ ทั้งทฤษฎี ปัญหาทางปฏิบัติ กรณีศึกษา และกลยุทธ์การบริหารจัดการภาษีและบัญชีให้สอดคล้องลงตัวกับนโยบายและทิศทางขององค์กร

ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

1) Tax Accounting Professional การบัญชีภาษีอาการอย่างมืออาชีพ ราคาปกติ 900 บาท

2) Accounting System Design เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ราคาปกติ 700 บาท

3) Tax Planning Withholding Tax การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น ราคาปกติ 750 บาท

4) บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ราคาปกติ 550 บาท

*สั่งซื้อชุดพิเศษ Tax and Accounting Management รับฟรี CD เทคนิคการวางระบบบัญชี 1 แผ่น ภายใน CD ประกอบด้วยแบบฟอร์มทางบัญชี 160 แบบฟอร์ม*