02-555-0700

ชุด คู่มือนักบัญชี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 103
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,450.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,450.00
   

ชุด คู่มือนักบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม

      1) ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร ราคาปกติ 900 บาท

      2) งบกระแสเงินสดและวิเคราะห์งบการเงิน ราคาปกติ 800 บาท