02-555-0700

ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 101
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿550.00
   

ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561  ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ดังนี้

       1) ประมวลรัษฎากร ปี 2561 ราคาปกติ 450 บาท

       2) ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ปี 2561 ราคาปกติ 250 บาท