02-555-0700

ชุด Q & A พิชิตปัญหาภาษี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 102
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,100.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,100.00
   

ชุด Q & A พิชิตปัญหาภาษี ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้

      1) ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหาร ราคาปกติ 400 บาท

      2) เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ราคาปกติ 400 บาท

      3) เคาะปัญหากับสาระ VAT ราคาปกติ 450 บาท