ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี ภาษีอากรธุรกิจ
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ภาษีอากรธุรกิจ

ภาษีอากรธุรกิจ

รหัส : 92701
ISBN : 978-616-7136-82-0
ผู้แต่ง :รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
จำนวนหน้า : 452 หน้า

ราคาปก 315.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 300.00 บาท
ราคาสมาชิก 285.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุป
สาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ครบถ้วน ได้แก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ภาษีการรับมรดก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การอุทธรณ์ภาษี
และปัญหาภาษีอากร มีเนื้อหาที่ทันสมัย อาทิ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี
การยกเว้นภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ เงื่อนไขเพิ่มเติมของการซื้อ
หน่วยลงทุนฯเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดจน
ปรับปรุงเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
เป็นต้น พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 ในภาคผนวก ตำราเล่มนี้จึง
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการหา
ความรู้ด้านภาษีอากรเพื่อการประกอบธุรกิจ
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader